TVRDOSŤ ODOLNOSŤ DLHOVEKOSŤ

NAJVÄČŠÍ ŠPECIALIZOVANÝ IMPORTÉR
REZIVA Z EURÓPSKEHO SEVERU,
ZO ŠVÉDSKA, FÍNSKA A ESTÓNSKA NA SLOVENSKU

SLOV-DV

Zaoberá sa distribúciou vlastnej produkcie pre potreby slovenského zákazníka. Za týmto účelom boli uzatvorené príslušné dohody priamo s drevospracujúcimi podnikmi vo Švédsku, Fínsku a v Estónsku. Rezivo sa dováža priamo na Slovensko kamiónovou automobilovou dopravou. Vzhľadom na široký sortiment dokážeme v plnej miere uspokojovať potreby slovenských odberateľov. Spoločnosť SLOV – DV, s.r.o., je od roku 2002 registrovaná na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Pozrieť všetky produkty

Kapacita centrálneho skladu v Galante umožňuje každoročne prijímať, uchovávať a predávať vyše 7500 m3 reziva. Distribuujeme rezivo najvyššej kvality, ktorú dobre poznajú zákazníci v Anglicku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Egypte a mnohých ďalších štátoch.