Galanta:
0907 729 855

Nové Zámky:
0905 820 528

Michalovce:
0918 509 204

Severské drevo

Spoločnosť SLOV - DV spol. s r.o.

je najväčší špecializovaný importér reziva z európskeho severu Ruska, Uralu a Sibíri na Slovensku. Zaoberá sa distribúciou vlastnej produkcie pre potreby slovenského zákazníka. Za týmto účelom boli uzatvorené príslušné dohody priamo s drevospracujúcimi podnikmi v Archangeľskej oblasti Ruska. Rezivo sa dováža priamo na Slovensko kamiónovou automobilovou dopravou. Vzhľadom na široký sortiment dokážeme v plnej miere uspokojovať potreby slovenských odberateľov.